Xe Nhật – Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam

Lần đầu tiên, Hyundai Thành Công thông báo doanh số hàng tháng khiến bảng xếp hạng xáo trộn mạnh. Cũng lần đầu tiên, các mẫu xe Mỹ không góp mặt trong top 10. 60% bảng xếp hạng là xe Nhật, còn lại là Hàn Quốc.