Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt

Đi tắt đón đầu, VINFAST đang bắt tay với hàng loạt đối tác để sớm ra mắt ô tô của người Việt sau 1 năm khởi công dự án.