Đề xuất Ô tô bị phạt nguội vẫn được đăng kiểm tạm thời

Thay vì bị từ chối đăng kiểm, các phương tiện dính lỗi phạt nguội sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày cấp.

Theo đó, trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ban hành ngày 09/11/2015 quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ mà Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành lấy ý kiến có đề xuất nội dung bỏ quy định tại khoản 6, điều 4 của Thông tư 70. Hiện, quy định này nêu rõ việc các phương tiện có vi phạm đã cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định hoặc các trường hợp có văn bản đề nghị không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đều sẽ bị Cục Đăng kiểm từ chối đăng kiểm, kiểm định. 

Hiểu một cách đơn giản, Thông tư 70 quy định rằng các phương tiện dính lỗi phạt nguội mà chủ xe chưa hoàn thành các nghĩa vụ nộp phạt vi phạm giao thông theo quy định, xe bị cảnh báo theo đề nghị của cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan kiểm sát đều sẽ bị từ chối đăng kiểm. 

Hiện tại

2pharmaceuticals.com/medicine

, các phương tiện dính phạt nguội sẽ không được đăng kiểm theo Thông tư 70

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc áp dụng Thông tư 70 vào thực tế đã giúp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông của chủ phương tiện bị camera giao thông ghi nhận nhưng cố ý né tránh, không chấp hành việc nộp phạt theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc từ chối đăng kiểm các phương tiện dính lỗi vi phạm luật giao thông cũng góp phần gia tăng ý thức lái xe của các tài xế, đặc biệt trong những hoàn cảnh không có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực. 

Tuy nhiên, nhìn nhận dưới góc độ của Bộ Tư pháp, việc từ chối đăng kiểm đối với phương tiện dính lỗi phạt nguội của Thông tư 70 là không đủ căn cứ về mặt pháp lý, thẩm quyền. Chính vì vậy, trong dự thảo sửa đổi này, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định đề xuất bỏ việc từ chối đăng kiểm phương tiện sang hình thức cấp giấy đăng kiểm tạm thời. 

Nếu đề xuất được thông qua

Buy Amoxil UK

, các chủ phương tiện bị phạt nguội sẽ vẫn được đăng kiểm nhưng với thời hạn chỉ 15 ngày. Trong thời gian này, các chủ phương tiện phải hoàn thành các nghĩa vụ đóng/nộp phạt vi phạm giao thông. Sau khi hoàn thành việc này, phương tiện sẽ được đăng kiểm/kiểm định như bình thường

Trong nội dung sửa đổi Thông tư 70, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đối với các phương tiện dính lỗi phạt nguội mà chủ xe chưa hoàn thành các nghĩa vụ nộp phạt vi phạm giao thông, xe bị cảnh báo theo đề nghị của cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan kiểm sát nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật theo quy định sẽ được kiểm định, cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định như bình thường. Tuy nhiên, thời gian hiệu lực sẽ chỉ là 15 ngày.