Cớ gì 2021 mới hoàn thành đường sắt Cát Linh – Hà Đông?

Theo kế hoạch, cuối năm nay, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được đưa vào khai thác thương mại. Tuy nhiên, theo hiệp định, dự án sẽ kéo dài đến 2021.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết: Theo đúng kế hoạch

, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ đưa vào khai thác từ quý 4/2018. Tuy nhiên, theo hiệp định ký kết, đến năm 2021 mới hoàn thành là do điều chỉnh thời gian thực hiện để hoàn thành các thủ tục của dự án.

“2018 sẽ đưa dự án vào khai thác, còn 3 năm sau là thời gian bảo hành và thời gian quyết toán dự án”, đại diện Ban quản lý xác nhận.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đang hoàn thành những hạng mục cuối, với mốc tiến độ đặt ra là đủ điều kiện để đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong quý 4/2018 và tổng thầu phải bảo hành đến năm 2021.

Đại diện Tổng thầu Trung Quốc cũng thừa nhận, để đạt được mục tiêu hoàn thành, bàn giao cuối năm 2018 còn rất nhiều khó khăn dù khối lượng không nhiều nhưng còn phức tạp, ít đơn vị thực hiện. Một số việc không thể làm cùng một lúc.

Ngoài ra, tổng thầu Trung Quốc đề xuất nên nghiệm thu từng phần bởi nếu để xây dựng hoàn thành mới nghiệm thu thì thời gian chờ đợi rất lâu, đồng thời đề nghị Bộ GTVT và TP Hà Nội không lập các ban chuyên trách thì dự án khi hoàn thành sẽ gặp khó khăn trong vận hành.

OTO365.VN